POMOC CRM ONLINE


Pytania podstawowe:

 1. Czy korzystanie z usługi jest płatne?
 2. Jakie uprawnienia ma użytkownik na koncie klienta?
 3. Jak zalogować się może inny użytkownik do mojego konta?
 4. Czy aplikacja automatycznie rozlicza kwestie podatkowe?
 5. Czy aplikacja umożliwia wystawianie faktur / rachunków? Jeśli tak, jakiego rodzaju?
 6. Czy moje dane są bezpieczne?
 7. Mam problem z obsługą, na czym polegać będzie Wasza pomoc?
 8. Jestem zainteresowany/a przedłużeniem ważności usługi, co należy zrobić?
 9. Czy wystawiacie fakturę VAT?

Po zalogowaniu się:

 1. Od czego zacząć po pierwszym zalogowaniu się?
 2. Jak ustawić logo do faktur?
 3. Jak sprawdzić logi logowania?
 4. Jak zmienić hasło?
 5. Jak ukryć nieużywane moduły?

Pulpit

 1. Co to jest Pulpit?
 2. Jakie są role poszczególnych działów pulpitu?

Klienci

 1. co to jest klient?
 2. co do jest planowany kontakt?
 3. co to jest grupa klientów?
 4. co to są zamówienia?
 5. co to są długi klientów w całym okresie?
 6. co to są przesyłki kurierskie?
 7. jak dodawać i edytować klientów?
 8. jak dodawać i edytować planowane kontakty?
 9. jak dodawać notatki do klientów?
 10. jak dodawać grupy klientów?
 11. jak dodawać i rozliczać zamówienia?
 12. jak dodawać wysłane przesyłki kurierskie?

Zadania

 1. co to są zadania?
 2. co to są grupy zadań?
 3. co to jest i jak działa kalendarz?
 4. jak dodać zadanie?
 5. jak dodać notatkę do zadania?
 6. jak powiązać zadanie z klientem?

Pracownicy

 1. co to są pracownicy?
 2. co to są użytkownicy?
 3. co to są prowizje?
 4. jak przydzielać uprawnienia użytkownikom?
 5. jak zmienić hasło użytkownikowi?
 6. jak zmienić prowizję pracownikowi?
 7. w jaki sposób logować mają się dodatkowi użytkownicy, a w jaki administrator?

Dokumenty i pliki

 1. co to są dokumenty i pliki
 2. jak dodać dokument
 3. jak dodać pliki
 4. jak pobrać dokument lub plik?

Finanse

 1. co to są finanse
 2. co to są koszty uniwersalne?
 3. co to są przychody uniwersalne?
 4. co to jest lista przychodów?
 5. co to jest lista kosztów?
 6. co to jest lita faktur pro-forma?
 7. jak dodać koszt uniwersalny?
 8. jak dodać przychód uniwersalny?
 9. jak dodać / wystawić fakturę?
 10. jak wygenerować fakturę jako PDF?
 11. jak dodać / wystawić fakturę korygującą?
 12. jak wygenerować fakturę korygującą jako PDF?
 13. jak dodać fakturę pro-forma?
 14. jak wygenerować fakturę pro-forma jako PDF?
 15. co to jest kalkulator netto/brutto?

Produkty i usługi

 1. co to są produkty i usługi
 2. jak dodać produkt lub usługę?

Pojazdy:

 1. co to są pojazdy?
 2. co to są przejechane kilometry?
 3. jak dodać nowy pojazd do bazy?
 4. jak dodać przejazd?

Raporty:

 1. co to są raporty?
 2. co to jest miesięczne zestawienie przychodów i kosztów?
 3. co to jest raport sprzedaży?
 4. co to jest przyrost klientów?


Poprzednie zagadnienie || Następne zagadnienie

Jak dodawać i rozliczać zamówienia?

(obecnie niedostępny dla CRMCUBE v4)

System zamówień, a system finansowy są w naszym systemie CRM rozdzielone. Można jednak powiązać zamówienia z fakturami. Poniżej opisu pełnego procueso dodania zamówienia oraz rozliczenia go w module finansowym.
 1. By dodać zamówienie wybierz pozycjęw menu Klienci/Dodaj zamówienie
 2. Wypełnij wymagane pola. Nr zamówienia generowany jest automatycznie, możesz jednak nadać swoją nazwę własną
 3. Jeśli do zamówienia była wystawiana faktura, wpisz jej nr.
 4. Następnie przydziel pracownika, który jest odpowiedzialny za to zamówienie
 5. W kolejnym kroku określ czy jest to zamówienie jednorazowe czy odnawialne. Jeśli jest to zamówienie odnawialne (czyli wszelkiego rodzaju zamówienia, które są przedłużane co jakiś czas, np. usługi abonamentowe) wybierz zakres dat. Na jej podstawie otrzymasz w Pulpicie stosowane powiadomienie o kończących się zamówieniach odnawialnych.
 6. Wybierz status zamówienia oraz klienta, którego będzie ono dotyczyło. Możesz też podać informacje o zaliczce, nie będą one miały jednak żadnego znaczenia w wyliczeniach po za celem informacyjnym
 7. Wybierz produkty lub usługi dotyczące zamówień. Jeśli nic tam nie ma, tzn. że należy je dodaćdo bazy w zakładce Produkty i usługi / Dodaj produkt/usługę
 8. Pole komentarz można zostawić puste.
 9. Koszt realizacji zamówienia, jest to umowny koszt, który można dodać w celu informacyjnym, by oszacować faktyczny zysk z danego zamówienia. Jest to wykorzystywane przy liczeniu zysku netto z zamówień oraz przy wyliczaniu prowizji dla pracowników.
 10. Następnie należy kliknąć w Przelicz
 11. Po przeliczeniu sprawdzamy czy dane się zgadzają i klikamy na Dodaj zamówienie.
 12. Twoje zamówienie będzie teraz dostępne na liście zamówień w Klienci/Lista zamówień.
 13. By rozliczyć finansowo Twoje zamówienia kliknij na liście w Dodaj fakturę
 14. Dane do faktury zostały uzupełnion automatycznie. Sprawdź czy wszystko się zgadza i kliknij Przelicz
 15. Jeśli nie masz zastrzeżeń do faktury, kliknij Dodaj fakturę/rachunek. Właśnie rozliczyłeś swoje zamówienie w systemie finansowym.

 
Darmowy CRM online © 2014-2021 DevleCube Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zabronione.

Certyfikat SSL